Relatietherapie en gezinstherapie

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Relatietherapie en gezinstherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Uitgangspunt is de invloed die mensen op elkaar hebben en de patronen die hierin ontstaan. Deze patronen kunnen destructief en pijnlijk worden maar nodigen ook uit tot persoonlijke en relationele ontwikkeling. De relatietherapeut is “meervoudig partijdig” waarmee uitgedrukt wordt dat er geen sprake is van schuld, maar van circulaire dynamiek waarin de partners altijd verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en de ander.

“In romantische liefde draait alles om hechting en emotionele binding” (S. Johnson EFT).

“Samenleven met iemand is niet alleen een uitnodiging maar ook een uitdaging tot intense persoonlijke ontwikkeling”(J.Willi).

“Differentiation involves balancing two basis life forces: the drive for individuality and the drive for togetherness. When these two life forces for individuality and togetherness are expressed in balanced, healthy ways, the result is a meaningful relationship that doesn’t deteriorate into emotional fusion” (D. Schnarch).

“Relaties zijn emotionele banden. Ze hebben te maken met een aangeboren behoefte aan veilige emotionele verbondenheid”(S. Johnson).

De relatietherapie stelt de partners in staat persoonlijke en gezamenlijke patronen en herhalingen te doorbreken. Zodoende zichzelf en de ander nieuwe verbinding te bieden en de liefde terug te vinden in de relatie.

Deze site wordt ook vermeld op www.allerelatietherapeuten.nl