Activiteiten

Activiteiten

Karin heeft zich in de periode 2009 - 2010 ingezet voor Saxion ten behoeve van het project 'Veldzicht'. In dit project werkten 8 ervaren trainers/coaches samen ten behoeve van de Forensisch Psychiatrische Kliniek Veldzicht, Oldenkotte. In dit project is coaching gegeven aan meer dan 30 leidinggevenden & behandelaren (psychologen) en hebben 15 multidisciplinaire teams een teamleertraject aangeboden gekregen. Karin heeft verschillende teams begeleid tijdens de teamleertrajecten. Een teamleertraject is een half jaar durend traject waarin teams middels allerlei methodieken en interventies het vermogen om als team te leren verder ontwikkelen. Tijdens de uitvoering van dit traject hebben de 8 trainers/coaches maandelijkse bijeenkomsten gehouden gericht op inhoudelijke verdieping en intervisie.

Bevindingen

Karin heeft zich tijdens de uitvoer van de teamleertrajecten laten zien als een zelfstandig functionerend professional die een hoge standaard van handelen nastreeft. In de complexe teams die zij onder haar hoede kreeg (complex vanwege de systeemdynamiek) speelden voortdurend onvoorziene externe omstandigheden een belangrijke rol in de voortgang. Zij wist hier iedere keer een klantgericht antwoord op te geven. Zij deed dit steeds in goed overleg met de teams en met de projectleider waarbij de stijl proactief was. De evaluaties van haar activiteiten zijn steeds (zeer) positief geweest.
Tijdens de intervisiebijeenkomsten liet ze zich gelden als een kritisch maar meedenkend teamlid met een sterke inhoudelijke bijdrage. Zo heeft ze twee bijeenkomsten voorbereid en begeleid rond systeemgericht werken. 
 
Karin heeft zich laten kennen als iemand met wie het goed afspraken maken is, die afspraken ook nakomt en daar waar gewenst zelf initiatieven neemt. 
Kortom, wanneer wij een dergelijke vraag weer zouden krijgen en dit intern niet kunnen oplossen zullen wij zeker de weg naar Karin weten te vinden. 

Stephan van der Voort