Livio

Livio

Karin heeft voor ons, de ondernemingsraad van Livio, 2010 en 2011, een tweedaagse cursus georganiseerd.

Als ondernemingsraad waren we van mening dat na een jaar te hebben samengewerkt, er wat barstjes ontstonden in de onderlinge verstandhoudingen. Om te voorkomen dat dit tot functionele problemen zou gaan leiden hebben we stappen gezet dit te voorkomen.
In een voortraject met het dagelijksbestuur heeft Karin laten zien dat een groot deel van onze perikelen direct hun oorzaak vonden in de manier waarop wij met elkaar communiceerden. Communicatie was dan ook de rode draad voor de eerste twee cursusdagen.

Naast een uitstekende programma voorbereiding viel op dat ondanks dat er veel zaken “tussendoor” gebeurden, Karin steeds weer zeer effectief terug wist te komen op het te lopen programma. Ook het interactief gebruiken van voorvallen in de groep, projecteren op effecten die dit heeft op de groep of personen daarin, is indrukwekkend te noemen. Iedereen was na afloop van de cursus enthousiast over de aanpak. Opmerkelijk was ook dat, terwijl dit best intensieve dagen zijn, er geen moment was, dat je afdwaalde. Karin wist te allen tijde de aandacht vast te houden en te boeien.

Nu, bijna twee jaar verder, zijn de resultaten van de cursus duidelijk zichtbaar. De concrete daar ontvangen handvaten, blijken goed toepasbaar en de werking is zichtbaar voor iedereen. Wij gaan zeker nog een cursus met Karin doen.

Hans ’t Hooft
Voorzitter ondernemingsraad Livio