Werkwijze

  • U mag verwachten dat er na aanmelding binnen twee weken een kennismaking gesprek gepland kan worden.
  • Het kennismaking gesprek is een oriënterend gesprek waarin duidelijk wordt of we samen aan het werk zullen gaan.
  • Tijdens dit gesprek wordt ook toelichting gegeven over de kosten van de therapie.
  • Als de overgang gemaakt wordt naar therapie zullen er afspraken gemaakt worden over de duur en de frequentie van de therapie. Er kunnen ook avonds en in het weekend op zaterdag ochtend, gesprekken gepland worden zolang daar ruimte voor is.
  • Mocht er naar aanleiding van uw wens en vraag andere hulp geïndiceerd zijn dan kan er professioneel worden doorverwezen naar andere therapeuten of instellingen waar tegemoet gekomen kan worden aan uw wensen.

Ik ben een therapeut die vanuit deskundigheid, betrokkenheid en herkenning werkt. Goed contact, werkelijke betrokkenheid en authenticiteit vormen voor mij de basis van de therapie. Mijn eerste uitgangspunt is dan ook dat het moet “klikken”.
Er zijn een aantal theorieën die mij in het bijzonder hebben geraakt en mijn werkwijze in het bijzonder hebben beïnvloed.
De Emotionally Focused Therapy (EFT) van Sue Johnson, het Differentiatie denken van David Schnarch, en de Psychologie van de liefde van Jurg Willi en het gedachten goed van de Voice Dialoque. Allen hebben een heel eigen en unieke bijdrage geleverd aan mijn manier van werken.  Dat neemt niet weg uw relatie en persoonlijkheid in zijn uniciteit mij uitnodigt tot creativiteit en verschillende methoden die ook aan andere theorieën en overtuigingen gerelateerd zijn.