Training en deskundigheidsbevordering

Professionaliteit vraagt voortdurend om deskundigheidbevordering en ontwikkeling. Deskundigheidsbevordering en training heeft echter alleen effect bij werkelijke interesse, een reële beoordeling van effectiviteit / noodzaak van de training en intrinsieke motivatie van de deelnemers. Daarbij is mijn indruk dat veel trainingen niet het gewenste effect hebben. Op korte termijn is er wellicht sprake van een zichtbaar effect, op langere termijn laat dat vaak te wensen over. Ik vind het belangrijk dat er echt iets gebeurt en zoek naar manieren om met de opdrachtgever maar zeker ook met de trainees te komen tot zichtbare en meetbare resultaten.
Intrinsieke motivatie biedt de beste basis tot ontwikkeling. Ik spreek deze intrinsieke motivatie in mensen aan. Ik heb vele jaren ervaring in het trainen van groepen, deze trainingen zijn altijd gericht op methodische ontwikkeling en professionaliteit, maar meer nog op persoonlijke ontwikkeling.
Mijn opleiding tot systeemtherapeut heeft mij ertoe verleidt om ook groepen en organisaties te bekijken als systemen met vergelijkbare dynamiek. Het is mijn wens deze manier van kijken en denken te implementeren in de trainingen en deskundigheidsbevordering voor organisaties.

Een aantal van de door mij gegeven trainingen zijn geaccrediteerd door de Beroepsvereniging voor het Algemeen Maatschappelijk werk (BAMW). Dit houdt in dat de trainees erkende punten krijgen voor deelname aan een training. Accreditatie kan altijd aangevraagd worden.
Om een beeld te krijgen van de ervaringen die mensen met mij hebben opgedaan tijdens de trainingen kunt u reacties lezen. (bekijk mijn testemonials)

KADE biedt maatwerk.

  • Onderzoeken en analyseren van de behoefte aan deskundigheidsbevordering en ontwikkeling.
  • Aanbod ontwikkelen op grond van de analyse.
  • Uitvoering van de training en de deskundigheidsbevordering.
  • Trainingen op maat specifiek afgestemd op uw wensen, mensen en teams.

Trainingen: