Emotion focused couple therapy

Voor wie is EFT ( Emotione Focused Couples Therapy) geschikt.

EFT is voor vrijwel iedereen: hetero- of homoseksuele paren, paren die kort of lang bij elkaar zijn. Voor koppels die kampen met langer durende of kortdurende problematiek, ongeacht religie, cultuur, opleidingsniveau of leeftijd.

Voor iedereen die relatieproblemen heeft of die de relatie wil verbeteren kan EFT baat hebben. Dit geldt zeker voor 'algemene relatieproblemen'.  Partners die bereid zijn te investeren in de relatie hebben een goede kans op een relatieverbetering. Dit geldt ook voor mensen die zichzelf geen 'therapie-type' vinden of die denken dat therapie en behandeling alleen iets is voor anderen. Hoewel EFT zich richt op emoties is het absoluut geen voorwaarde dat partners al gemakkelijk kunnen praten over emoties - of over problemen. Iedere EFT-therapeut weet hoe lastig en moeilijk het kan zijn om over persoonlijke problemen te praten - u hoeft dit dus niet al te kunnen!

Uit één van de vele onderzoeken over EFT, bleek juist dat EFT zeer goed werkt bij het type 'stille wateren - diepe gronden'. Laat dit argument dus geen beletsel zijn.

Een belangrijke uitzondering geldt die paren waarbij de veiligheid binnen de relatie in het geding is. Als een paar zover verzandt is in een negatieve interactiecirkel dat er ernstig verbaal of regelmatig fysiek geweld plaatsvindt, zal dit paar meer gebaat zijn bij een programma dat zich hierop richt. Om emotionally focused therapy te doen slagen, moeten de partners het aandurven om zich kwetsbaar op te gaan stellen. In het geval van geweld, dreiging of intimidatie kan dit niet. Als er op dit vlak voldoende rust is in de relatie en de partners niet meer in een geweldspiraal verzanden, kan EFT een waardevolle aanvulling zijn op een eerder gevolgde relatietherapie die zich richtte op het kalmeren van het geweld.

Wat is EFT:

In de EFT -relatietherapie wordt ervan uitgegaan dat volwassenen zich op een vergelijkbare manier aan elkaar hechten als kinderen aan hun ouders. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn daarbij cruciaal. Als deze aspecten in de beleving van de partner geschonden worden, ontstaan er zeer heftige emotionele reacties, vergelijkbaar met kinderen die ”onveilig gehecht” zijn. Als de partner ook als kind niet of niet helemaal veilig gehecht was aan zijn ouders, komt de ervaring van verraden of verlaten worden, dubbel zo hard aan.

In de EFT  worden patronen beschreven, die partners met elkaar kunnen ontwikkelen in pogingen om datgene van elkaar te krijgen, wat veiligheid en warmte biedt. in de therapie wordt de partners geleerd die paronen te onderkennen en ervoor zorg te dragen elkaar de warmte en veiligheid te bieden, die partners zo hard van elkaar nodig hebben.